Logística
La solució Smart Lockers més completa per a operadors logístics d'última milla i per a la logística interna dels magatzems, facilitant les entregues segures, ràpides i amb traçabilitat completa.
0%
de millora del cost logístic de darrera milla
0%
de reducció de la contaminació provinent de la logística
0%
reducció dels costos de gestió
0%
increment del nombre d'operacions i vendes
0%
entregues garantides,
privades i segures.
Logística eficient i sostenible
El Smart Locker més adaptat a les necessitats de cada producte i sector.

Software adaptat als sistemes i flux de treball dels operadors, automatitzant els processos logístics i de gestió.
Tecnologia del Smart Locker
Automatització total dels processos logístics i de gestió
SOFTWARE
Gestiona en una única plataforma Cloud totes les transaccions dels usuaris sobre diferents punts de recollida. Obté dades i genera analítiques per impulsar i digitalitzar les operacions.
API
Integració fàcil amb qualsevol plataforma de software, programa de gestió o comerç electrònic, obtenint traçabilitat completa i fluxos de treball de tots els sistemes.
HARDWARE
Alta adaptabilitat i composicióque permeten escalabilitat segons les necessitats de consum.
Necessites temperatura en el teu Smart Locker?
Si qualsevol producte del sector retail necessita emmagatzematge amb temperatura controlada, cobrim les teves necessitats combinant mòduls refrigerats, congelats i de paqueteria.
Molt més que una
taquilla intel·ligent
Software que automatitza processos i operacions
Traçabilitat completa i gestió autònoma amb codi QR
Automatització dels processos logístics
Ubicació estratègica per conveniència
Control dels processos per ser més eficients
Redueix els costos logístics de l'última milla
Modularitat
El Smart Locker és modular, permetent afegir tants mòduls com sigui necessari.
Instal·lació
El sistema es pot instal·lar tant a l'interior com a l'exterior, permetent el seu ús en qualsevol ubicació ja que és resistents a les inclemències i al vandalisme.
Integracions
El sistema és autònom, podent-se integrar a múltiples plataformes per a una millor gestió i control del Smart Locker.
Forma part de la
revolució dels Smart Lockers!
Estudiem el teu cas
Contacte